Bevrijding in jezelf

Bevrijd van gedachten en emoties

weet hun samenspel

weet hun oorsprong

weet hun aard

Wees de leider in je hoofd

Wees de leider in je lichaam.

Balans tussen het goed en het kwaad

het licht en het duister

de vrouw en de man.

Om in je kern te gaan staan

om de balans in jezelf te vinden.