Hervinden en her-inneren

Zoektocht naar jezelf

Is een tocht terug naar je hart

Herkennen van jezelf

Herkennen van wie je in wezen bent

Waar je vinden zal:

Jouw zuiver intenties,

jouw waarheid,

jouw gaves en jouw krachten.

Daar vind je jouw Wezensmissie,

van waaruit je mag leven

in dit leven.